Ook tijdens de coronacrisis staat de ACOD voor je klaar!

Heb je een dringende vraag over een probleem op je werk naar aanleiding van de coronamaatregelen? Neem dan contact op met je ACOD-afgevaardigde van je sector of je gewest. In uiterst hoogdringende gevallen kan je ook contact opnemen via  of 0479 94...

Gemeenschappelijk Comité voor alle overheidsdiensten 28/03/2019

Ontwerp van koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 6, §3, lid 2, van de wet van 2 oktober 2017 betreffende de harmonisering van studieperioden voor de berekening van het pensioenDe ACOD kan zich om de hiernavolgende redenen niet akkoord verklaren met het...

Het halftijdse pensioen

Het halftijdse pensioen… alweer een halfslachtige maatregel.Altijd bezorgd om ons welzijn heeft de minister van pensioenen beslist om in de drie pensioenstelsels de mogelijkheid van een halftijds pensioen te voorzien.  Dit nieuwe stelsel om de eindeloopbaan te...