Gemeenschappelijk Comité voor alle overheidsdiensten 28/03/2019

Ontwerp van koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 6, §3, lid 2, van de wet van 2 oktober 2017 betreffende de harmonisering van studieperioden voor de berekening van het pensioenDe ACOD kan zich om de hiernavolgende redenen niet akkoord verklaren met het...

Het halftijdse pensioen

Het halftijdse pensioen… alweer een halfslachtige maatregel.Altijd bezorgd om ons welzijn heeft de minister van pensioenen beslist om in de drie pensioenstelsels de mogelijkheid van een halftijds pensioen te voorzien.  Dit nieuwe stelsel om de eindeloopbaan te...