De representatieve vakbondsorganisaties van het openbaar ambt eisen dat de overlegorganen voor bescherming en veiligheid op het werk vooraf bijeenkomen, met het oog op de graduele heropstart na de lock down. 

De vakorganisaties zijn verbaasd en bezorgd over de timing van de heropstart, vooral van het openbare vervoer. Het einde van de lock down is voorzien op 4 mei.

Zij verzetten zich niet tegen de afbouw van de lock down, maar denken in de eerste plaats aan de gezondheid van de personeelsleden en gebruikers.

De vakbondsorganisaties dringen er met klem op aan dat de bevoegde overlegorganen voor bescherming en veiligheid bijeen worden geroepen om duidelijke regels op te stellen voor de hervatting van het werk, zowel voor werknemers als voor gebruikers van openbare diensten.

De vakorganisaties vragen dat dringend wordt uitgeklaard wie precies verantwoordelijk is voor het laten respecteren van de verplichtingen met betrekking tot het dragen van een masker.

Ze dringen aan op een strikte controle van deze maatregelen.

Het is duidelijk dat als er geen sociaal overleg plaatsvindt of als de genomen maatregelen niet worden gerespecteerd, de vakbonden hun leden zullen aansporen om gebruik te maken van het recht om zich terug te trekken of zelfs te staken.

 

Namens het vakbondsfront

 

François Fernandez-Corrales
Président général SLFP
0476 87 31 59
Michel Meyer
Président CGSP fédéral
0478 56 48 55
Koen De Mey
Voorzitter FCSOD
0478 66 68 64
Bea Foubert
Secretaris-generaal VSOA
0472 59 99 11
Chris Reniers
Vicevoorzitter federale ACOD
0479 94 99 97