Headquarters

Hoofdzetel ACOD federaal

Adres : Fontainasplein 9/11
1000 Brussel

Telefoon : 02/508.58.11

 

De via dit formulier meegedeelde informatie is enkel voor intern gebruik bestemd. ACOD verbindt zich ertoe uw gegevens te behandelen in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de verwerking van persoonsgegevens. U kan uw persoonsgegevens altijd inkijken en corrigeren.

Contact NL

De via dit formulier meegedeelde informatie is enkel voor intern gebruik bestemd. ACOD verbindt zich ertoe uw gegevens te behandelen in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de verwerking van persoonsgegevens. U kan uw persoonsgegevens altijd inkijken en corrigeren.