Info eindejaarspremies uitzendkrachten

Indien u tewerkgesteld bent als uitzendkracht in een openbare dienst en u lid bent van de ACOD, kan u  het bewijsstuk ter betaling dat het Sociaal Fonds voor uitzendkrachten heeft overgemaakt rechtstreeks opsturen naar uw intersectoraal ACOD gewest.

Meer weten

Primes fin d'année NL

De via dit formulier meegedeelde informatie is enkel voor intern gebruik bestemd. ACOD verbindt zich ertoe uw gegevens te behandelen in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de verwerking van persoonsgegevens. U kan uw persoonsgegevens altijd inkijken en corrigeren.