Een beetje geschiedenis …

Op 19 augustus 1945 ontstaat de ACOD uit het samensmelten van de verschillende overheidsvakbonden van socialistische strekking. Sindsdien kunnen alle categorieën van werknemers van de openbare diensten lid worden van ACOD.

Het ledenaantal bleef groeien om 260.000 leden te bereiken. De ACOD vormt zo een van de grootste beroepscentrales van het ABVV.

HET ABVV …

Het ABVV (Algemeen Belgisch Vakverbond) verenigt alle werknemers van de privé en openbare sectoren evenals de sociale uitkeringsgerechtigden die lid zijn van een van de beroepscentrales:

ABVV OPENBARE DIENSTEN (ACOD)

ABVV Algemene Centrale (AC) voor de industrie, de bouw, de groene sectoren, non profit en diensten
ABVV Metaal
ABVV Voeding – Horeca – Diensten (Horval)
ABVV Transport (BTB)
ABVV Bedienden, Technici en Kaderleden (BBTK)

ONZE ORGANISATIE …

ACOD federaal is samengesteld uit 3 intergewestelijken, die zelf samengesteld zijn uit sectoren en intersectorale gewesten.

De intersectorale gewesten groeperen de gewestelijke beroepssectoren.

Deze structuur maakt het ons mogelijk om onze gemeenschappelijke intersectorale eisen evenals onze opvatting van de openbare diensten best mogelijk te verdedigen en te coördineren.

De organisatie van ACOD weerspiegelt de complexe structuur van de Belgische Staat om op gepaste wijze te kunnen onderhandelen met de verschillende overheden (federaal, gemeenschappen en gewesten).

Het algemeen secretariaat staat in voor het dagelijks bestuur van de ACOD.

ONZE MISSIE …

ACOD strijdt voor een solidaire samenleving waarin iedereen kan deelnemen aan de herverdeling van de geproduceerde rijkdom. Voor ons is de politieke democratie niet volledig zonder de maatschappelijke en economische democratie.

Rechtvaardigheid, gelijkheid en democratie zijn voor ACOD geen loze woorden, maar eerder duurzame waarden die bijdragen aan de ontwikkeling en de versterking van een progressieve maatschappij, die toekomstgericht is en waar het goed leven is.

STATUTAIRE PRINCIPES (UITTREKSELS) …

De Algemene Centrale der Openbare Diensten (ACOD) is onafhankelijk van politieke partijen.

Haar leden hebben het recht om lid te zijn van de partij van hun keuze. Evenwel strijdt ACOD federaal tegen elke uiterst rechtse, antidemocratische, racistische en xenofobe beweging, partij of organisatie.

Er is dus een totale onverenigbaarheid tussen lidmaatschap en/of ondersteuning van een of andere van deze organisaties en lidmaatschap van ACOD federaal.