Cgsp

Rue de Namur 47 – 5000 Beez
Téléphone : +32 81 64 90 90

Charleroi

Rue de Montigny, 42 – 6000 Charleroi
Téléphone : +32 71 79 71 11

Hainaut occidental

Place Verte, 15 – 7500 Tournai
Téléphone : +32 69 22 61 51

Huy

Rue du Neufmoustier, 8 – 4500 Huy
Téléphone : +32 85 82 45 55

Liège

Place Saint-Paul, 9-11 – 4000 Liège
Téléphone : +32 4 221 97 71

Luxembourg

Rue des Martyrs, 80 – 6700 Arlon
Téléphone : +32 63 23 01 00

Mons

Rue Lamir, 18/20 – 7000 Mons
Téléphone : +32 65 39 40 10

Namur

Rue de l’Armée Grouchy, 41 – 5000 Namur
Téléphone : +32 81 72 91 20

Verviers

Galerie des Deux Places – 3ème étage
Place Verte, 12 – 4800 Verviers
Téléphone : +32 87 693 952

Welkenraedt

Nouvelle Maison des Huit Heures
Rue de la Gare, 14 – 4840 Welkenraedt
Téléphone : +32 87 88 00 55

Centre

Rue du Temple, 7 – 7100 La Louvière
Téléphone : +32 64 23 70 20

Antwerpen

Ommeganckstraat 47-49  –  2018 Antwerpen

Tel.: 03/213.69.20 –  Fax: 03/227.03.94

Bruxelles-Brussels

Rue du Congrès 17-19 – 1000 Bruxelles / Congresstraat 17-19 – 1000 Brussel
Tel : 02/226.13.11 – Fax : 02/219.72.40

Om zo dicht mogelijk bij de werkelijkheid op het terrein en haar leden te zijn, heeft over heel Belgïe: de gewesten. Die het volledige Belgische grondgebied afdekken.

Elk gewest beschikt over een gebouw, dat ter beschikking wordt gesteld van zijn leden en de gewestelijke beroepssectoren.

De gewesten zijn de ruggengraat van de vakbondsactiviteit. De ACOD houdt er dagelijks contact met de leden via de gewestelijke secretarissen. Samen bepalen de gewestelijke beroepssectoren de gemeenschappelijke eisen en standpunten en verdedigen ze de belangen van de openbare diensten en van de werknemers.

Er bestaan 10 Waalse gewesten, het tweetalig Brussels gewest en 5 Vlaamse gewesten.

De Duitstalige leden zijn aangesloten bij het gewest Welkenraedt of Verviers.

Antwerpen

Ommeganckstraat 47-49 – 2018 Antwerpen
Tel.: 03/213.69.20 – Fax: 03/227.03.94
Gewestelijk intersectoraal secretaris : Uwe ROCHUS
Contact :

Bruxelles-Brussels

Boulevard Emile Jacqmain 20 – 1000 Bruxelles / Emile Jacqmainlaan 20 – 1000 Brussel
Tel : 02/226.13.11 – Fax : 02/219.72.40
Secrétaire général : Rudy JANSSENS
Contact :

Centre (La Louvière)

Rue du Temple, 7 – 7100 La Louvière
Tel : 064/23.70.20 – Fax : 064/22.60.52
Secrétaire régional intersectoriel : Fabien PROCUREUR
Contact :

Hainaut occidental

Place Verte, 15 – 7500 Tournai
Tel : 069/22 61 51 – Fax : 069/22 61 53
Secrétaire régional intersectoriel : Daniel VERDEBOUT
Contact :

Luxemburg

Rue des Martyrs, 80 – 6700 Arlon
Tel : 063/23.01.00 (IP Tel : 26100) – Fax : 063/22.82.10
Secrétaire régional intersectoriel : Olivier DULON
Contact :

Namen

Maison Syndicale “André Genot” – Rue de l’Armée Grouchy, 41 – 5000 Namur
Tel : 081/72.91.11 (IP Tel : 15111) – Fax : 081/72.91.31 (IP Tel : 15131)
Secrétaire régionale intersectorielle : Joëlle TYSSAEN
Contact :

Verviers

Galerie des Deux Places – 3ème étage – Place Verte, 12 – 4800 Verviers
Tel = 087/69.39.50 – Fax = 087/69.39.59
Secrétaire Régional Intersectoriel : Antonio BERNET
Contact :

Vlaams-Brabant

Lokaal “Achturenhuis” – Maria Theresiastraat, 121 – 3000 LEUVEN
Tel : 016/21.37.20 – Fax : 016/22.32.23
Gewestelijk Intersectoraal Secretaris : Hans DEKOSTER
Contact :

Welkenraedt

Nouvelle Maison des Huit Heures – Rue de la Gare, 14 – 4840 Welkenraedt
Tel : 087/88.00.55 – Fax : 087/88.39.68
Secrétaire régionale intersectorielle : Eve-Marie NIESSEN
Contact :

West-Vlaanderen