Cgsp

Rue de Namur 47 – 5000 Beez
Téléphone : +32 81 64 90 90

Charleroi

Rue de Montigny, 42 – 6000 Charleroi
Téléphone : +32 71 79 71 11

Hainaut occidental

Place Verte, 15 – 7500 Tournai
Téléphone : +32 69 22 61 51

Huy

Rue du Neufmoustier, 8 – 4500 Huy
Téléphone : +32 85 82 45 55

Liège

Place Saint-Paul, 9-11 – 4000 Liège
Téléphone : +32 4 221 97 71

Luxembourg

Rue des Martyrs, 80 – 6700 Arlon
Téléphone : +32 63 23 01 00

Mons

Rue Lamir, 18/20 – 7000 Mons
Téléphone : +32 65 39 40 10

Namur

Rue de l’Armée Grouchy, 41 – 5000 Namur
Téléphone : +32 81 72 91 20

Verviers

Galerie des Deux Places – 3ème étage
Place Verte, 12 – 4800 Verviers
Téléphone : +32 87 693 952

Welkenraedt

Nouvelle Maison des Huit Heures
Rue de la Gare, 14 – 4840 Welkenraedt
Téléphone : +32 87 88 00 55

Centre

Rue du Temple, 7 – 7100 La Louvière
Téléphone : +32 64 23 70 20

Antwerpen

Ommeganckstraat 47-49  –  2018 Antwerpen

Tel.: 03/213.69.20 –  Fax: 03/227.03.94

Bruxelles-Brussels

Rue du Congrès 17-19 – 1000 Bruxelles / Congresstraat 17-19 – 1000 Brussel
Tel : 02/226.13.11 – Fax : 02/219.72.40

Om zo dicht mogelijk bij de werkelijkheid op het terrein en haar leden te zijn, heeft over heel Belgïe: de gewesten. Die het volledige Belgische grondgebied afdekken.

Elk gewest beschikt over een gebouw, dat ter beschikking wordt gesteld van zijn leden en de gewestelijke beroepssectoren.

De gewesten zijn de ruggengraat van de vakbondsactiviteit. De ACOD houdt er dagelijks contact met de leden via de gewestelijke secretarissen. Samen bepalen de gewestelijke beroepssectoren de gemeenschappelijke eisen en standpunten en verdedigen ze de belangen van de openbare diensten en van de werknemers.

Er bestaan 10 Waalse gewesten, het tweetalig Brussels gewest en 5 Vlaamse gewesten.

De Duitstalige leden zijn aangesloten bij het gewest Welkenraedt of Verviers.

Antwerpen

Ommeganckstraat 47-49 – 2018 Antwerpen
Tel.: 03/213.69.20 – Fax: 03/227.03.94
Gewestelijk intersectoraal secretaris : Nadine MARECHAL
Contact : eb.do1545179033ca@tn1545179033iwtna1545179033wg1545179033

Bruxelles-Brussels

Rue du Congrès 17-19 – 1000 Bruxelles / Congresstraat 17-19 – 1000 Brussel
Tel : 02/226.13.11 – Fax : 02/219.72.40
Secrétaire général : Rudy JANSSENS
Contact : eb.do1545179033capsg1545179033c@sel1545179033lexur1545179033b1545179033

Centre (La Louvière)

Rue du Temple, 7 – 7100 La Louvière
Tel : 064/23.70.20 – Fax : 064/22.60.52
Secrétaire régional intersectoriel : Fabien PROCUREUR
Contact : eb.do1545179033capsg1545179033c@ert1545179033nec1545179033

Charleroi

Rue de Montigny, 42 – 6000 Charleroi
Tel : 071 797 111 – Fax : 071 797 146
Secrétaire régional intersectoriel : Carmino FASANO
Contact : eb.do1545179033capsg1545179033c@ior1545179033elrah1545179033c1545179033

Hainaut occidental

Place Verte, 15 – 7500 Tournai
Tel : 069/22 61 51 – Fax : 069/22 61 53
Secrétaire régional intersectoriel : Daniel VERDEBOUT
Contact : eb.do1545179033capsg1545179033c@ian1545179033ruot1545179033

Huy

Rue du Neufmoustier, 8 – 4500 Huy
Tel : 085/82.45.55 – Fax : 085/82.45.63
Secrétaire régional intersectoriel : Philippe LIZIN
Contact : eb.do1545179033capsg1545179033c@yuh1545179033

Luik

Place Saint-Paul, 9-11 – 4000 Liège
Tel : 04/221.97.66 – Fax : 04/221.97.67
Secrétaire régional intersectoriel : Joël THÔNE
Contact : eb.do1545179033capsg1545179033c@ege1545179033il1545179033

Limburg

Koningin Astridlaan, 45 – 3500 Hasselt
Tel : 011/30 09 70 – Fax : 011/30 09 71
Gewestelijk intersectoraal secretaris : Guy GRAULUS
Contact : eb.do1545179033ca@gr1545179033ubmil1545179033

Luxemburg

Rue des Martyrs, 80 – 6700 Arlon
Tel : 063/23.01.00 (IP Tel : 26100) – Fax : 063/22.82.10
Secrétaire régional intersectoriel : Olivier DULON
Contact : eb.do1545179033capsg1545179033c@gru1545179033obmex1545179033ul1545179033

Mons-Borinage

Rue Lamir, 18/20 – 7000 Mons
Tel : 065/39.40.00 – Fax : 065/34.61.65
Secrétaire régional intersectoriel : Philippe LECLERCQ
Contact : eb.do1545179033capsg1545179033c@ega1545179033nirob1545179033.snom1545179033

Namen

Maison Syndicale “André Genot” – Rue de l’Armée Grouchy, 41 – 5000 Namur
Tel : 081/72.91.11 (IP Tel : 15111) – Fax : 081/72.91.31 (IP Tel : 15131)
Secrétaire régionale intersectorielle : Joëlle TYSSAEN
Contact : eb.do1545179033capsg1545179033c@rum1545179033an1545179033

Oost-Vlaanderen

Bagattenstraat, 158 – 9000 GENT
Tel : 09/269.93.33 – Fax : 09/269.93.34
Intersectoraal secretaris : Dirk STAUTEMAS
Contact : eb.do1545179033ca@ne1545179033redna1545179033alv_t1545179033soo1545179033

Verviers

Galerie des Deux Places – 3ème étage – Place Verte, 12 – 4800 Verviers
Tel = 087/69.39.50 – Fax = 087/69.39.59
Secrétaire Régional Intersectoriel : Antonio BERNET
Contact : eb.do1545179033capsg1545179033c@sre1545179033ivrev1545179033

Vlaams-Brabant

Lokaal “Achturenhuis” – Maria Theresiastraat, 121 – 3000 LEUVEN
Tel : 016/21.37.20 – Fax : 016/22.32.23
Gewestelijk Intersectoraal Secretaris : Willy PEETERS
Contact : eb.do1545179033ca@tn1545179033abarb1545179033_smaa1545179033lV1545179033

Welkenraedt

Nouvelle Maison des Huit Heures – Rue de la Gare, 14 – 4840 Welkenraedt
Tel : 087/88.00.55 – Fax : 087/88.39.68
Secrétaire régionale intersectorielle : Eve-Marie NIESSEN
Contact : eb.do1545179033capsg1545179033c@tde1545179033arnek1545179033lew1545179033

West-Vlaanderen

Sint Amandsstraat, 112 – 8800 Roeselare
Tel : 051/20.25.70 – Fax : 051/22.05.81
Gewestelijk Intersectoraal Secretaris : Rik CAPPELLE
Contact : eb.do1545179033ca@ni1545179033vwg1545179033